Meld je hier aan
Spoed bel 06-51103893

Registratie persoonsgegevens

Registratie van uw gegevens

Onder andere als u deelneemt aan bloedonderzoek, worden uw medische persoonsgegevens geregistreerd.
Dat gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de RIVM-Regionale Coördinatie Programma’s, de Stichting Perinatale Registratie Nederland en de Stichting Sanquin. Het doel van deze registratie is belangrijke medische persoonsgegevens rondom zwangerschap en geboorte te verzamelen, zowel over moeder als kind.

Waarom registratie?

De landelijk verzamelde medische gegevens vormen een bron voor medisch-wetenschappelijk en statistisch onderzoek. Daarom werken verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen mee aan de gegevensregistratie: zij vinden het belangrijk dat dergelijk onderzoek kan helpen om de medische kennis rond zwangerschap en geboorte te vergroten en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Een voorbeeld waaruit blijkt hoe belangrijk registratie is, zijn de gelukkig zeldzame gevallen waarin een doodgeboorte of een ernstige aandoening van het kind voorkomt. Aan de hand van de geregistreerde gegevens kan onderzoek gedaan worden naar de oorzaak en wat in de toekomst wellicht gedaan kan worden om het te voorkomen.

Wat wordt geregistreerd?

Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog kan u desgewenst meer informatie geven over de gegevens die worden geregistreerd en zal u vragen of u toestemming geeft voor de registratie. Als u besluit, om welke reden dan ook, om deze toestemming niet te geven, zal dit vanzelfsprekend geen enkele invloed hebben op uw behandeling. Uw gegevens zullen dan zo bewerkt worden dat ze niet tot uw persoon herleidbaar zijn. Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunt u de verantwoordelijke instantie achteraf altijd verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of verwijdering daarvan.

Contact

Stel je vraag!

Onze diensten

Zorg voor
iedere moeder

Over ons

Verloskundigenpraktijk Het Begin is een kleinschalige praktijk die persoonlijke zorg en aandacht biedt bij een kinderwens, de zwangerschap, bevalling, en kraamtijd. Wij zijn laagdrempelig bereikbaar en passen de zorg aan op jullie wensen wensen.
Lees hier meer over de verloskundigen.

© Copyright 2024 - Verloskundigenpraktijk Het Begin  - Website Realisatie: PDK Online Succes