Klachtenregeling

Wij zullen te allen tijde ons best doen jullie kwalitatieve en persoonlijke zorg te bieden. Indien je onverhoopt klachten hebt over de geleverde zorg of over onze bejegening, probeer dit dan in eerste instantie met ons bespreekbaar te maken. We kunnen dan samen op zoek gaan naar een oplossing. Wij adviseren jullie het te bespreken met de desbetreffende verloskundige of juist met de andere verloskundige mocht je dat prettiger vinden.

Als een gesprek onverhoopt niet tot de mogelijkheden behoort of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat er de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV). Je kunt dan bij de klachtencommissie een reglement opvragen. Klik hier voor meer informatie.