Regelzaken

Aangifte

Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, moet binnen drie werkdagen na de geboorte worden aangegeven bij de Burgerlijke Stand. Deze termijn van drie dagen is belangrijk, want daarna kan jullie kindje alleen nog worden aangegeven met een machtiging van het Openbaar Ministerie, wat een hoop geregel met zich meebrengt. Jullie kindje moet worden aangegeven in de gemeente waar het is geboren. De aangifte moet in principe worden gedaan door de vader van het kind. Onder de vader wordt verstaan de wettelijke vader (door huwelijk met de moeder) of degene die het kind heeft erkend.

Het kan natuurlijk zijn dat er geen vader (bekend) is. In dat geval is degene die bij de bevalling aanwezig was, verplicht om aangifte te doen, bijvoorbeeld een moeder of zus, de verloskundige, (huis)arts of kraamhulp. Houd er rekening mee dat er bij de aangifte om een legitimatiebewijs wordt gevraagd.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt een geboorteakte op, waarin de volgende gegevens worden opgenomen:

  • Geboortedatum en tijd van de geboorte
  • Geboorteplaats
  • Het geslacht van jullie kindje
  • Voorna(a)m(en) en achternaam van jullie kindje
  • Geslacht, voorna(a)m(en), geboortedatum, beroep en woonplaats van degene die de aangifte doet;
  • Voorna(a)m(en), geboortedatum, beroep en woonplaats van de moeder.
  • Na aangifte wordt een uittreksel meegegeven van de geboorteakte. Daarnaast wordt jullie kindje, als jullie zijn getrouwd, bijgeschreven in het trouwboekje. Neem dat dus mee als je aangifte gaat doen van de geboorte van jullie kindje.
  • Na enige tijd krijg je ook een computeruitdraai toegezonden, waarin staat hoe de gegevens van jullie kindje zijn opgenomen in de administratie van de Burgerlijke Stand van je woonplaats. Je hoeft, bij een bevalling in een andere gemeente, dus niet zelf de Burgerlijke Stand van jullie gemeente ook op de hoogte te stellen.

Informeren huisarts

Wanneer je onder onze leiding bevallen bent (thuis of poliklinisch in het ziekenhuis of in de Meiboom), sturen wij een brief naar je huisarts. Ook wanneer je in het ziekenhuis onder medische leiding bevallen bent, wordt de huisarts geïnformeerd. Omdat het soms even duurt voordat de huisarts de officiële brief ontvangt, is het raadzaam je huisarts zelf even te bellen of een geboortekaartje te sturen. Op deze manier kan de huisarts jullie kindje inschrijven in het patiëntenbestand.

Informeren verzekering

Zodra jullie kindje is geboren, moet hij of zij verzekerd zijn tegen ziektekosten. Geef na de geboorte de gegevens van je kind zo snel mogelijk door aan de maatschappij. De verzekering gaat in zodra je kind is aangemeld.

Bij elke verzekeringsmaatschappij kun je jullie kindje tot zijn of haar achttiende verjaardag gratis mee laten verzekeren. Dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet.

Nacontrole

Ongeveer zes weken na de bevalling kun je, als je daar behoefte aan hebt, een afspraak maken voor de nacontrole. Het leukste is dan om de afspraak te maken bij degene die de bevalling heeft begeleid, dit praat ook het makkelijkste na.

Wij bespreken het verloop van de zwangerschap, natuurlijk de bevalling en het kraambed. Ook hebben we het over je lichamelijke herstel en je conditie op het moment van de nacontrole. Ook anticonceptie wordt besproken. Als je vragen hebt, schrijf ze dan op!

In principe is de nacontrole bedoeld voor jou omdat jullie kindje al door het consultatiebureau gecontroleerd wordt. Als je echter vragen hebt over je kindje of bijvoorbeeld over de voeding, mag je die natuurlijk altijd aan ons stellen. We vinden het leuk als jullie kindje mee komt naar de nacontrole.

Als je bij de gynaecoloog bent bevallen, maar je wilt toch graag de nacontrole bij ons doen dan is dat in overleg met ons mogelijk.