Waar Bevallen?

De keuze over de plaats van de bevalling is, indien alles medisch in orde is, aan jullie. Voel je vrij om te kiezen! Wat belangrijk is in jullie keuze, is dat jullie die plaats kiezen waar jij en je partner je ontspannen voelen: daar beval je immers het best. Een omgeving waarin je je niet op je gemak voelt, kan remmend werken op het natuurlijk verloop van de bevalling.

Vaak ontstaat er al tijdens de zwangerschap een idee over waar jullie willen bevallen. Deze wens ligt echter niet vast, ook tijdens de bevalling kunnen jullie hierin nog een keuze maken!

Thuis

In Nederland is het mogelijk thuis te bevallen. Uiteraard is dit veilig, anders zouden wij een bevalling thuis niet begeleiden. Ook uit recent onderzoek is gebleken dat een thuisbevalling veilig is, zoals je in dit artikel kunt lezen.

Medisch gezien begeleiden wij je thuis op dezelfde manier als wanneer je poliklinisch bevalt. Bij een bevalling thuis is er een kraamverzorgster aanwezig. Zij assisteert ons en verzorgt jou en je kindje.

Een voordeel van thuis bevallen is dat je bevalt in een voor jullie zeer vertrouwde omgeving en dit kan een gunstig effect hebben op je ontspanning. Ontspannen is erg belangrijk tijdens de bevalling! Verder is uit onderzoek gebleken dat vrouwen die thuis aan de baring beginnen, veel meer kans op spontane bevalling hebben. Ook heb je thuis minder kans op infecties dan in het ziekenhuis. Een nadeel van thuis bevallen kan zijn dat je alsnog vervoerd moet worden naar het ziekenhuis als er zich een complicatie voordoet. Gedurende de bevalling controleren we namelijk hoe het met jou gaat, hoe de conditie van jullie kindje is en of de bevalling voldoende vordert. Wanneer er een medische reden is om in het ziekenhuis te bevallen, zullen we je verwijzen naar de gynaecoloog die de bevalling dan verder zal begeleiden. Vooral bij het bevallen van een eerste kindje komen veel vrouwen, om verschillende redenen, in het ziekenhuis terecht. Wanneer het enigszins mogelijk is en wanneer jullie deze behoefte hebben, zullen we in dit geval bij je blijven voor extra ondersteuning.

Wanneer je thuis bent en er doet zich onverhoopt toch een onverwachte acute complicatie voor, dan hebben wij alle benodigde spullen bij ons en we zijn opgeleid om met verschillende spoedsituaties om te gaan.

Poliklinisch

Een poliklinische bevalling is een bevalling in het ziekenhuis onder onze begeleiding. Wij werken samen met het ETZ ziekenhuis in Tilburg en het Jeroen Bosch ziekenhuis in 's-Hertogenbosch. Het eerste deel van de bevalling vindt thuis plaats, want pas vanaf ongeveer 6-7 cm ontsluiting (wanneer het jullie eerste kindje is), kunnen we naar het ziekenhuis. We komen dan ook eerst altijd bij je thuis langs, om te beoordelen hoever je in je bevalling bent. Je gaat met eigen vervoer naar het ziekenhuis. Tijdens de bevalling worden wij geassisteerd door een kraamverzorgster en hebben we dezelfde materialen tot beschikking als bij een thuisbevalling. Na de bevalling blijf je, wanneer alles zonder complicaties verlopen is, ongeveer nog twee tot drie uur. De kraamverzorgende gaat met jullie mee wanneer jullie naar huis gaan. Wanneer er tijdens de bevalling medische hulp nodig is, dragen we je zorg over aan de gynaecoloog. We proberen complicaties altijd zo vroeg mogelijk in te schatten zodat er zo weinig mogelijk met spoed naar het ziekenhuis gegaan moet worden. Wanneer het enigszins mogelijk is en wanneer jullie deze behoefte hebben, zullen we in het ziekenhuis bij je blijven voor extra ondersteuning.

Uiteraard komen wij tegemoet aan jullie wens om in het ziekenhuis te bevallen. Echter, het komt een enkele keer voor dat de bevalling zo snel gaat dat het niet meer veilig en verantwoord is om naar het ziekenhuis te rijden. In dat geval blijven we thuis voor de bevalling.

Je kunt ook poliklinisch bevallen in Lunavi Kraamhotel Fam. Je mag, als je voor het kraamhotel kiest eerder naar het ziekenhuis en je mag na de bevalling blijven. Hoelang jullie blijven bepaal je zelf, van een paar uur na de bevalling tot een hele kraamweek. Ook je partner is welkom om te blijven, tegen een bepaalde vergoeding.

Als je poliklinisch (dus zonder medische indicatie) wilt bevallen moet je rekenen op een eigen bijdrage in de kosten. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je verzekering. Het ziekenhuis of Lunavi stuurt na de bevalling een rekening hiervoor.

Belangrijk

Soms is de plaats van de bevalling helaas niet zelf te kiezen en moet deze vanwege medische redenen in het ziekenhuis plaatsvinden.